הקמת אוהל 20*50 בזוהר דליה

.חברת אבי שושן החוויה סיימה בהצלחה הקמת אוהל נוסף והפעם במפעל זוהר דליה שנמצא בקיבוץ דליה הקמת האוהל התבצעה ע"י צוותי החוויה בליווי מנופאי צמוד . התקנת האוהל התבצעה במשך 12 שעות

תחילה צוות החוויה מדד ותכנן את המיקום המדוייק של בסיסי האוהל, השלב השני היה חיבור הקורות לבסיסים, לאחר מכן המנוף החל להרים את קורות האוהל שחוברו וצוות החוויה קיבע את מוטות האוהל למבנה אחד. עם סיום מבנה הקונסטרוקציה החלה התקנת יריעות הגג ומתיחתן עד למתיחה הדוקה. השלב האחרון היה התקנת יריעות הפי וי סי לקירות הצד . אוהלי מחסן משמשים בשנים האחרונות יותר ויותר מפעלים בתור פתרון אחסון מהיר זמין וזול

מנהל הפרוייקט בשטח היה עומר גלרון מחברת החוויה

אוהל קונסטרוקציה שלד בזמן ההקמה

אוהל אחסון קונסטרוקציה אבי שושן החוויה


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us