הקמת אוהל אירועים לגן האירועים אביה

חברת החוויה הקימה אוהל נוסף לעוד לקוח מרוצה - הפעם זה היה אולמי אביה שהזמינו אוהל קונסטרקציה לפי התאמה אישית

#videoאוהליםלאירועים #אוהלגדול #אוהליקונטרוקציה

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us