הקמת אוהל קונסטרוקציה 25 על 35 - דור פילם כרמיאל

הקמת אוהל קונסטרוקציה במידות של 25 על 35 מטר בגובה של 8 מטר במפעל דור פילם בכרמיאל . משך הקמת האוהל ארך כ24 שעות - מנהל הפרוייקט : אלעד שושן

#אוהלקונסטרוקציה #videoאוהליםלאירועים #אוהליאחסון #אוהלתעשייתי #אוהליקונטרוקציה #אוהלים #אבישושן #אוהלגדול #השכרתאוהלים #מכירתאוהלים #החוויה #אוהליםלתעשייה #אוהל

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us